Untitled Document
solarni kolektori
 
Untitled Document
   
Cenovnik solarnih kolektora 2023
»
Solarni kolektori
»
»
»
»
Bojleri
»
»
» BOSCH AP
200-2000 litara
»
»
»
»
Automatika
»
»
»
»
» B sol 300 BOSCH
»
Ekspanziona pos.
»
»
Pumpna stanica
»
»
»
BOSCH AGS5, AGS10, AGS20
Nosači solarnih kolektora
»
» Nosač za
ravan krov - BOSCH
Ostala oprema
» Prikljucni set
za solarne BOSCH kolektore
» Solarno odzračno lonče Caleffi 250
» Glikol
» Prohromske cevi
Solarni sistemi
» Hibridni solarni sistem HS 500-2000
»
»
»
»
» Solarni set SK1
» Solarni set SK2
» Solarni set SK3
» Solarni set SK4
»
 
Solarni paneli
 
Vetrogeneratori
 
Hidroturbine
 
Uredba o merama podsticaja
   
Solarni kolektori
 
AGS BOSCH solarna pumpna stanica
 
 
AGS 5 solarna stanica do max 5 kolektora, napor pumpe do 4m, sa ventilom sa integrisanim termometrom i gravitacionim kočnicama na polaznom i povratnom vodu, sigurnosnim ventilom na 6 bar, manometrom, regulatorom protoka 0,5-6l/min, deaeratorom sa odzrakom, priključcima za ekspanzionu posudu, priključcima za pumpu za punjenje sistema, kompresivnim fitingom za povezivanje sa cevima 15mm.

AGS 10 solarna stanica za 6 do 10 kolektora, oprema kao i za AGS5, ali sa solarnom cirkulacionom pumpom do 7 m dobavne visine, pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 2 - 16 l/min, holender sa steznim prstenom za cev 22 mm.

AGS 20 solarna stanica za 11 do 20 kolektora, oprema kao i za AGS5, ali sa solarnom cirkulacionom pumpom do 8 m dobavne visine, pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 4 - 36 l/min, holender sa steznim prstenom za cev do 28 mm.

AGS 50 solarna stanica za 21 do 50 kolektora, oprema kao i za AGS5, ali sa solarnom cirkulacionom pumpom do 8 m dobavne visine, pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 4 - 36 /min, holender sa steznim prstenom za cev 1 1/4“.
 
 
    AGS 5 AGS 5E
Dopuštena temperatura C Polazni vod: 130/ Povratni vod: 110 (pumpa)
Sigurnosni ventil-radni tlak bar 6 6
Sigurnosni ventil   DN 15, Priključak 3/4" DN 15, Priključak 3/4"
Mrežni napon   230 V AC,
50-60 Hz
230 V AC,
50-60 Hz
Maks. uzimanje struje po pumpi A 0,25 0,25
Dimenzije ( VxŠxD) mm 355x290x235 355x185x180
Priključci polaznog i povratnog
voda (nav. spoj. kom. sa stez. prstenom)
mm 15 15
Broj kolektora   1-5 1-5
 
    AGS 10 AGS 10E
Dopuštena temperatura C Polazni vod: 130/ Povratni vod: 110 (pumpa)
Sigurnosni ventil-radni tlak bar 6 6
Sigurnosni ventil   DN 15, Priključak 3/4" DN 15, Priključak 3/4"
Mrežni napon   230 V AC,
50-60 Hz
230 V AC,
50-60 Hz
Maks. uzimanje struje po pumpi A 0,54 0,54
Dimenzije ( VxŠxD) mm 355x290x235 355x185x180
Priključci polaznog i povratnog
voda (nav. spoj. kom. sa stez. prstenom)
mm 22 22
Broj kolektora   6-10 6-10
 
 
    AGS 20 AGS 50
Dopuštena temperatura C Polazni vod: 130/ Povratni vod: 110 (pumpa)
Sigurnosni ventil-radni tlak bar 6 6
Sigurnosni ventil   DN 15, Priključak 3/4" DN 15, Priključak 3/4"
Mrežni napon   230 V AC,
50-60 Hz
230 V AC,
50-60 Hz
Maks. uzimanje struje po pumpi A 0,85 1,01
Dimenzije ( VxŠxD) mm 355x290x235 355x290x235
Priključci polaznog i povratnog
voda (nav. spoj. kom. sa stez. prstenom)
mm 28 28
Broj kolektora   11-20 21-50
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © Telefon-inženjering sva prava zadržana web dizajn by MD