Untitled Document
solarni kolektori
 
Untitled Document
   
Cenovnik solarnih kolektora 2023
»
Solarni kolektori
»
»
»
»
Bojleri
»
»
» BOSCH AP
200-2000 litara
»
»
»
»
Automatika
»
»
»
»
» B sol 300 BOSCH
»
Ekspanziona pos.
»
»
Pumpna stanica
»
»
»
BOSCH AGS5, AGS10, AGS20
Nosači solarnih kolektora
»
» Nosač za
ravan krov - BOSCH
Ostala oprema
» Prikljucni set
za solarne BOSCH kolektore
» Solarno odzračno lonče Caleffi 250
» Glikol
» Prohromske cevi
Solarni sistemi
» Hibridni solarni sistem HS 500-2000
»
»
»
»
» Solarni set SK1
» Solarni set SK2
» Solarni set SK3
» Solarni set SK4
»
 
Solarni paneli
 
Vetrogeneratori
 
Hidroturbine
 
Uredba o merama podsticaja
   
Meta name = "Publisher" content = "MDVISIONS" /> Solarna pumpna grupa
 
Tacosol dvolinijska
pumpna stanica - Taconova
 

PREDNOSTI

Kompaktna: Opremljena sa svim neophodnim ventilima i komponentama
Sigurna: Visoka bezbednost sistema zahvaljujući integrisanom sigurnosnom podsistemu
Jednostavna: Balansiranje hidraulike i provera rada sistema sa Tacosetter Inline 130. Pumpa može lako da se zameni kao što može da se zaključa sa unutrašnje i spoljašnje strane.
Efikasna: Visoko efikasan operativni sistem zahvaljujući permanentnom odvajanju vazduha
Fleksibilna: Fleksibilnost zahvaljujući opciji integrisane kontrole

 
 
 
Dvolinijska pumpna grupa sa ventilom za balansiranje, jedinicom za ozračivanje i sigurnosnim podsistemom za sisteme grejanja solarnom energijom
 

OPIS

Balansiranje hidraulike, merenje protoka i ozračivanje mogu da se izvedu direktno u stanici u slučaju TacoSol Circ ZR solarne stanice. Integrisana TacoSetter Inline 130 omogućava precizno podešavanje i proveravanje zapremine protoka u primaru. Permanentno odvajanje vazduha u integrisanom ventilacionom delu omogućava energetski efikasan rad sistema. Sistemi sa pravilno balansiranom hidraulikom i oslobođeni vazduha, garantuju optimalne prinose energije i, zbog toga, su troškovno efektivniji u smislu poštovanja zakona o uštedi energije. Korišćenjem skala koje su prethodno kalibrirane, instalateri mogu podesiti i proveriti vrednosti protoka. Obuka i merni uređaji više nisu potrebni.

 
 

MESTO INSTALIRANJA

Solarna stanica mora biti instalirana u vertikalnom položaju da bi jedinica za ozračivanje ispravno funkcionisala. Instaliranje može da obavi jedan montažer.

 
 

RAD

U kombinaciji sa solarnim regulatorom, preko solara zagrejana tečnost u kolektoru se prenosi u rezervoar za toplu vodu preko izmenjivača toplote uz pomoć solarne stanice. Integrisani TacoSetter Inline 130 ventil za balansiranje omogućava podešavanje zapremine protoka prema performansama kolektora ili toplotnog izmenjivača. Merenje protoka ovog balansirajućeg ventila se zasniva na principu plovka. Regulacioni šraf na meraču protoka se koristi za podešavanje protoka. Isčitavanje se vrši na donjoj ivici plovka. Integrisani deo za ozračivanje sa inovativnim dizajnom tehnologije protoka omogućava permanentno odvajanje vazduha i, na taj način, povećanje efikasnosti sistema.

 

PRIMENA

Stanovi, stambeni blokovi
Porodične kuće
Više stambenih jedinica

 

SPECIFIKACIJA
www.taconova.com


TEHNIČKI PODACI

Opšti
1. Maksimalna radna temperatura: - Linija protoka (na strani ozrake) To max: 160 °C - Povratna linija (na strani pumpe) To max: 110 °C
2. Max. radni pritisak Po max: 8 bar
3. Pogonski pritisak integrisanog sigurnosnog ventila: 6 bar
4. kVS vrednost i obim merenja prema „Pregled tipa uređaja“ tabeli
5. Standard DIN 2999/ISO 7 i ISO 228
6. Preciznost merenja ± 10 %
7. Tip pumpe: WILO ST 20/6-3
8. Snaga pumpe: Proverite informacije proizvođača pumpe

Materijal
1. Ventilaciona cev: Obojeni čelik
2. Delovi kućišta ventila: Mesing
3. Unutrašnji delovi: Nerđajući čelik, mesing i plastika, borosilikat
4. Prstenaste zaptivke: EPDM
5. Ravne zaptivke: AFM34
6. Izolacija: EPP

Električna povezivanja
Vidite informacije proizvođača pumpi

Tečnosti
1. Vodena mešavina sa tipičnim aditivima koji se koriste protiv korozije i zamrzavanja (srednja viskoznost υ = 2,3 mm²/s)
2. Grejanje vode (VDI 2035; SIA Directive 384/1; ÖNORM H 5195-1)
3. Hladna voda

 
PREGLED TIPA UREĐAJA TacoSol Circ ZR / Dvolinijska Verzija sa poklopcem
 
Redni broj kvs 1) kvs 2) Obim merenja3) Cirkulaciona pumpa
270.1506.000 1.5 6.0 1,5 – 6,0 l/min WILO ST 20/6-3
270.1516.000 3.3 6.0 4,0 – 16,0 l/min WILO ST 20/6-3
270.1528.000 3.5 6.0 8,0 – 28,0 l/min WILO ST 20/6-3
 
TacoSol Circ ZR / Dvolinijska Verzija sa nosačem regulatora
 
Redni broj kvs 1) kvs 2) Obim merenja3) Cirkulaciona pumpa
270.1506.356 1.5 6.0 1,5 – 6,0 l/min WILO ST 20/6-3
270.1516.356 3.3 6.0 4,0 – 16,0 l/min WILO ST 20/6-3
270.1528.356 3.5 6.0 8,0 – 28,0 l/min WILO ST 20/6-3
 
1) kVS [m³/h] na υ = 1 mm²/s u povretnoj liniji (na strani pumpe)
2) kVS [m³/h] na υ = 1 mm²/s u liniji protoka (na strani ventilatora)
3) Očitavanje za voda-glikol mešavinu sa υ = 2,3 mm²/s
 
 
1 Povezivanje kolektora polaza (AG ISO 228, G 1" ravno zaptivanje i sečenje prstena)
2 Povezivanje kolektora povratka (AG ISO 228, G 1" ravno zaptivanje i sečenje prstena)
3 Povezivanje bojlera polaza (AG ISO 228, G 1" ravno zaptivanje i sečenje prstena)
4 Povezivanje bojlera povratka (AG ISO 228, G 1" ravno zaptivanje i sečenje prstena)
5 Povezivanje ekspanzione posude (AG ISO 228, G ¾" ravno zaptivanje i sečenje prstena)
6 Povezivanje sigurnosnog ventila drenažne linije (IG DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾")
 
 
Dokument TITNZR-210115
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © Telefon-inženjering sva prava zadržana web dizajn by MD